ما معتقدیم مهمترین رکن پیشرفت یک تجارت مشتریان آن هستند از این رو برآن شدیم گوشه ای از دین خود را با اهدای جوایز ارزنده به 16 نفر در هر ماه جبران نموده و در عمل ثابت کنیم که برای مقام مشتری ارزش زیادی قائل هستیم .

  شرایط قرعه کشی:

  فقط کافیست مبلغ 1/500/000 تومان از محصولات عمومی مجتمع چاپ نقش الماس خرید کنید تا در قرعه کشی ماهانه مجتمع چاپ نقش الماس شرکت کنید.

  زمان قرعه کشی:

  قرعه کشی هر ماه با حضور جمعی از مشتریان گرامی در دفتر مجتمع برگزار خواهد شد. در نظر داشته باشید کد قرعه کشی چند روز قبل، از طریق اس ام اس اطلاع داده می شود.

  کد قرعه کشی:

  کد قرعه کشی متعلق به شخصی می باشد که در طی یک ماه 1/500/000 تومان خرید کرده باشد. این کد روز چهارم هر ماه برای شما ارسال خواهد شد و آن را تا زمان تحویل جوایز نزد خود نگاه دارید.

  جوایز قرعه کشی :

گزارش تصویری از پنجاهمین دوره قرعه کشی های ماهیانه (مهر ماه)

گزارش تصویری از چهل و نهمین دوره قرعه کشی های ماهیانه (شهریور ماه)

گزارش تصویری از چهل و هشتمین دوره قرعه کشی های ماهیانه (مرداد ماه)

گزارش تصویری از چهل و هفتمین دوره قرعه کشی های ماهیانه (تیر ماه)

گزارش تصویری از چهل و ششمین دوره قرعه کشی های ماهیانه (خرداد ماه)

گزارش تصویری از چهل و پنجمین دوره قرعه کشی های ماهیانه(اردیبهشت ماه)

گزارش تصویری از چهل و پنجمین دوره قرعه کشی های ماهیانه (فروردین ماه)

گزارش تصویری از چهل و چهارمین دوره قرعه کشی های ماهیانه(اسفند ماه)

گزارش تصویری از چهل و سومین دوره قرعه کشی های ماهیانه(بهمن ماه)

گزارش تصویری از چهلم و دومین دوره قرعه کشی های ماهیانه(دی ماه)

گزارش تصویری از چهل و یکمین دوره قرعه کشی های ماهیانه(آذر ماه)

گزارش تصویری از چهلمین دوره قرعه کشی های ماهیانه(آبان ماه)

گزارش تصویری از سی و نهمین دوره قرعه کشی های ماهیانه(مهر ماه)

گزارش تصویری از سی و هشتمین دوره قرعه کشی های ماهیانه(شهریور ماه)

گزارش تصویری از سی و هفتمین دوره قرعه کشی های ماهیانه(مجدد مرداد ماه)

گزارش تصویری از سی و هفتمین دوره قرعه کشی های ماهیانه(مرداد ماه)

گزارش تصویری از سی و ششمین دوره قرعه کشی های ماهیانه(تیر ماه)

گزارش تصویری از سی و پنجمین دوره قرعه کشی های ماهیانه(خرداد ماه)

گزارش تصویری از سی و چهارمین دوره قرعه کشی های ماهیانه(فروردین و اردیبهشت ماه)

گزارش تصویری از سی امین دوره قرعه کشی های ماهیانه

گزارش تصویری از قرعه کشی جنیوس